Güçlü Analiz Raporları

Analiz raporu bir şirket için çalışanlarının davranışlarını ve durum analizlerini daha iyi anlamaları için gereklidir.
Analiz kelimesi, bir konuyu temel parçalarına ayırmaktır. Analiz raporu ise “Değerlendirilen her bir kişinin, davranış, motivasyon, yetenek kıyaslaması ile kurumsal yetkinlikler ile uyumunu tek bir tabloda gösteren rapordur.”

Güçlü Analiz Raporları

Analiz Raporun Amacı Nedir

Hangi değerlendirme aracı kullanılırsa kullanılsın, yöneticilerinin en çok ihtiyaç duydukları bilgi, analiz rapor sonuçları ile ilgili kıyaslamalı bir sonuç elde etmek, bu sonuçları değerlendirerek karar verebilmektir.. Analiz raporundaki detaylar uygun bir şekilde tasarlanır, bu açıdan diğer çalışma raporlarını etkiler. Şirket içindeki herşey bu analiz raporlarına bağlıdır.


Her firma belirlediği hedefler doğrultusunda belli çalışmalar yaparak yıllık planlar oluşturur. Bu planlar şirketin hedeflediği başarılardır. Böyle süreçlerin odak noktasında şirketin personel analiz durumu önemlidir. Bir şirketin ilk önceliği mali durumunu değerlendirmesi ve personel verilerine dikkat etmesidir. Çalışan analiz raporlarında personellerin hem kişisel olarak değerlendirilirken hemde onların çalışma anlayışlarını gözetlemiş olursunuz. Her bir çalışanın detaylı analiz raporuna bakabilir veya diğer çalışanlarla da genel olarak kıyaslama yapabilirsiniz. Bu şekilde hangi çalışan ne kadar verimli iş yapmış bunları görerek değerlendirmeler yapabilir çalışanlarınıza ilerleyen zamanlarda terfi verebilirsiniz.


Karşılaştırmalı Analiz Raporu


Analiz raporlarından en önemliside karşılaştırma metotlu analiz raporudur. Bu raporla en çok bilgisayar başında aktif olan ilk 10 kullanıcıya göre hesaplama yapılır;


  1. Çalışma süresi analizi
  2. Sosyal medya analizi
  3. En çok aktif kullanıcı analizi

Çalışma analizi raporu, kullanıcıların tanımlanmış programlar üzerinde geçirdikleri süreleri belirler. Yönetici tarafından atanmış tanımsız, iş ve özel olmak üzerine 3 farklı atamaların gruplanmasından raporlanır. Sosyal medya raporları, her sosyal ağ için en çok gezen kullanıcı raporlarını içerir.

Personel İzleme ve Aktivite Takibi yazılımı ile lisansınız dahilinde destek geçmişine, envanter bilgilerine, kurulu programlara, program kullanım sürelerine, ziyaret edilen web sitelerine, kopyalanan dosyalara ve daha birçok özel rapora erişebilirsiniz.