VORES INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIK ISO 27001

Vores informationssikkerhedspolitik ISO 27001

Information Security Management System (ISMS)

Inden for rammerne af dets etablering:

Det er vores ISMS-politik, at informationssikkerhedsstyringssystemet etableres for vores virksomheder, kunder og leverandører for at følge principperne for informationsbeskyttelse, integritet og tilgængelighed ved at definere informationsegenskaber i vores virksomhed, definere risici og etablere risikostyringsmetoder for vores virksomhed, kunder og leverandører til at træffe kontrolforanstaltninger mod risici.

For at beskytte vores kunders privatliv, for at sikre overholdelse af standarder og lovgivning, For at levere og opretholde kontinuitet i den nødvendige hardware, software, uddannelse og andre kontroller for at reducere risici for databeskyttelse,

At give bevidsthed, træning og opmuntring for at sikre deltagelse og accept af ISMS for alle vores medarbejdere og forretningspartnere i henhold til kravet om en holistisk tilgang til informationsbeskyttelse, At overvåge effektiviteten af ISMS, interne og eksterne revisioner, overvåge det, gennemgå det og løbende forbedre systemet og gøre det kompatibelt.

GENERAL LEDER DATO: 01.02.2017