DESKGATE EULA

EULA

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (EULA). Αυτή η Άδεια Χρήσης είναι μια νομική συμφωνία μεταξύ εσάς και της DeskGate GmbH (DESKGATE) για την αδειοδότηση και τη χρήση του λογισμικού DeskGate, το οποίο περιλαμβάνει DeskGate, DeskGate Enterprise, DeskGate Module, DeskGate Home User (ΔΩΡΕΑΝ) και λογισμικό και εφαρμογές υπολογιστών (SOFTWARE). Αυτή η Άδεια Χρήσης καλύπτει επίσης το Λογισμικό, τα σχετικά μέσα, το έντυπο υλικό και την ηλεκτρονική ή ηλεκτρονική τεκμηρίωση (συλλογικά ΠΡΟΪΟΝ). Οι μελλοντικές εκδόσεις του Προϊόντος ενδέχεται να περιέχουν τροποποιήσεις στην παρούσα EULA.

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ «ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ» Ή ΚΑΤΕΒΑΖΟΝΤΑΣ, Ή ΑΛΛΙΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΑΜΕΣΩΣ, ΔΙΑΓΡΑΨΤΕ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ.

1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην ισχύουσα τεκμηρίωση του Λογισμικού, η DeskGate σάς χορηγεί, βάσει αυτής της Άδειας Χρήσης, άδεια χρήσης του Προϊόντος για αόριστο χρονικό διάστημα. Η άδεια που χορηγείται στο παρόν δεν είναι αποκλειστική και το εύρος της εξαρτάται από το εάν χρησιμοποιείτε το Λογισμικό για προσωπική ή εμπορική χρήση. (i) Ιδιωτική χρήση του DeskGate: εάν η χρήση του Λογισμικού είναι για ιδιωτική χρήση, μπορείτε να εγκαταστήσετε το Λογισμικό σε ιδιωτικούς υπολογιστές για χρήση σε οποιαδήποτε συνεδρία ανά πάσα στιγμή. Ιδιωτική χρήση είναι η χρήση του DeskGate για σκοπούς που δεν είναι εμπορικής φύσης και για τους οποίους δεν πληρώνεστε ούτε άμεσα ούτε έμμεσα (για περισσότερες πληροφορίες δείτε http://www.deskgate.com (ii) Οικιακός χρήστης DeskGate: επιτρέπεται να εγκαταστήσετε το Λογισμικό σε έναν υπολογιστή και επιτρέπεται να εκτελούνται έως και απεριόριστες δωρεάν συνδέσεις σε λειτουργία απομακρυσμένου ελέγχου. DeskGate Enterprise: Αυτό το πακέτο λογισμικού μπορεί να έχει άδεια χρήσης για πολλούς καθορισμένους λογαριασμούς DeskGate. Κάθε λογαριασμός DeskGate έχει πρόσβαση από έναν Επώνυμο χρήστη που εισάγει προσωπικά δεδομένα χρήστη. Αφού συνδεθεί στον λογαριασμό DeskGate σε οποιονδήποτε υπολογιστή, ο Επώνυμος Χρήστης μπορεί να δημιουργήσει συνδέσεις με τα μηχανήματα που έχει εγκαταστήσει το λογισμικό πράκτορα του DeskGate, σε λειτουργία απομακρυσμένου ελέγχου ή να έχει έως και απεριόριστους συμμετέχοντες σε οποιαδήποτε σύσκεψη. Κάθε επώνυμος χρήστης μπορεί να δημιουργήσει έως και απεριόριστες συνδέσεις σε Λειτουργία απομακρυσμένου ελέγχου Με βάση τους παραπάνω υπολογισμούς, οι εικονικοί επιτραπέζιοι υπολογιστές ή υπολογιστές ή άλλο υλικό που εκτελεί πολλαπλά λειτουργικά συστήματα θα υπολογίζονται ως μεμονωμένοι υπολογιστές μετράει προς το συνολικό αριθμό. Οι πρόσθετοι ταυτόχρονοι χρήστες του Λογισμικού θα απαιτούν τις αντίστοιχες πρόσθετες άδειες. ¹Ένας Επώνυμος Χρήστης είναι ένα φυσικό πρόσωπο που κατονομάζεται από τον Πελάτη, το οποίο έχει άδεια να χρησιμοποιεί το λογισμικό. Αυτό το άτομο δεν δικαιούται να διαβιβάσει τα δεδομένα σύνδεσής του σε άλλους.

2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. Εκτός από τις αξιώσεις εγγύησης, η DeskGate, κατά την αποκλειστική της απόφαση, θα σας παρέχει υποστήριξη, η οποία θα αποτελείται από: (i) τηλεφωνική ή ηλεκτρονική υποστήριξη σε εσάς, προκειμένου να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και, μόνοι σας, να διορθώσετε προβλήματα με το Προϊόν ή/και (ii) παροχή επεκτάσεων, βελτιώσεων και άλλων αλλαγών που μπορεί να κάνει η DeskGate στο Προϊόν και τα οποία διατίθενται δημόσια, χωρίς πρόσθετη χρέωση, σε άλλους κατόχους άδειας του Προϊόντος που είναι εγγεγραμμένοι στην Υποστήριξη.

3. ΔΟΚΙΜΗ ΒΗΤΑ. Το DeskGate μπορεί να σας παρέχει τις δοκιμαστικές εκδόσεις του Προϊόντος ΩΣ ΕΧΕΙ, δωρεάν και ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ. Η παροχή αυτή γίνεται μόνο για να βοηθηθεί το DeskGate με τη λειτουργικότητα ή τη συμβατότητα δοκιμών. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δοκιμαστική έκδοση, δώστε στο DeskGate συναρπαστικά σχόλια σε όποια μορφή επιθυμείτε ή διευθύνεστε από (CONTRIBUTION). Αναγνωρίζετε ρητά ότι η συμμετοχή σας σε οποιεσδήποτε δοκιμές beta πραγματοποιείται από εσάς σε εθελοντική βάση και ότι δεν θα έχετε κανένα δικαίωμα στο προϊόν ή στη συνεισφορά beta, είτε σε πρωτότυπη μορφή (όπως σας παρέχεται) είτε σε σχέση με οποιαδήποτε παράγωγη εργασία ( είτε βασίζεται είτε όχι, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιαδήποτε συμμετοχή ή σχόλια που μπορεί να κάνετε). Παρά τα παραπάνω, συμφωνείτε να παραχωρήσετε στην DeskGate, δωρεάν, όλα τα δικαιώματα χρήσης σε σχέση με τη Συνεισφορά σας.

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως, δεν θα έχετε κανένα δικαίωμα και δεν θα επιτρέψετε σε κανένα τρίτο μέρος: (i) να κάνει διορθώσεις σφαλμάτων ή με άλλο τρόπο να τροποποιήσει ή να προσαρμόσει το Προϊόν ή να απομεταγλωττίσει, να αποκρυπτογραφήσει, να αποσυναρμολογήσει, να αναστρέψει μηχανική ή να προσπαθήσει να ανακατασκευάσει ή ανακαλύψτε οποιονδήποτε πηγαίο κώδικα ή υποκείμενες ιδέες, αλγόριθμους, μορφές αρχείων ή διεπαφές προγραμματισμού ή διαλειτουργικότητας του Προϊόντος ή οποιωνδήποτε αρχείων που περιέχονται ή δημιουργούνται χρησιμοποιώντας το Προϊόν με οποιοδήποτε μέσο ή με άλλο τρόπο περιορίζουν το Προϊόν σε αναγνώσιμη από τον άνθρωπο μορφή, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από τη νομοθεσία σε κάθε υπόθεση; ή (ii) να παρακάμψει ή να παρέχει τη μέθοδο ή τα μέσα για την παράκαμψη οποιουδήποτε TMP στο Προϊόν· ή (iii) χρήση του Προϊόντος με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται ρητά στο παρόν.

5. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. Η DeskGate είναι ο κάτοχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του Προϊόντος, σε όλο τον κόσμο. Λάβετε υπόψη ότι το Προϊόν ενδέχεται να περιέχει λογισμικό τρίτων. Με την άδεια, θα σας χορηγηθεί, σύμφωνα με το Sec. 1, το μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του Προϊόντος, το οποίο δεν συνιστά πώληση. Δεν θα σας παραχωρηθούν άλλα δικαιώματα ή τίτλοι στο ή σε αυτό το Προϊόν πέραν αυτής της Άδειας Χρήσης. Η DeskGate και οι δικαιοπάροχοι της διατηρούν την κυριότητα όλων των αντιγράφων του Προϊόντος και επιφυλάσσονται όλων των δικαιωμάτων που δεν σας παραχωρούνται ρητά βάσει αυτής της Άδειας Χρήσης.

6. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. DeskGate και θα συμμορφώνεστε με τις αντίστοιχες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Η DeskGate λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τηρεί αυστηρά τους νόμους περί προστασίας δεδομένων. Η DeskGate συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας για την υλοποίηση και την επεξεργασία της συμβατικής σχέσης μαζί σας, ιδίως για την επιτυχή δημιουργία συνδέσεων μέσω Διαδικτύου. Πέρα από αυτό, τα δεδομένα σας δεν θα χρησιμοποιηθούν χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, ιδιαίτερα όχι για διαφημιστικούς σκοπούς. Τα μη προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να συλλέγονται αυτόματα για να σας προσφέρουν υπηρεσίες πρώτης κατηγορίας, ειδικά για τη διευκόλυνση και βελτίωση της παροχής ενημερώσεων λογισμικού, Υποστήριξης, Περιεχομένου, TPM και άλλων υπηρεσιών.

7. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (TPM). Ορισμένα Προϊόντα απαιτούν, για βέλτιστη χρήση και το DeskGate μπορεί να σας παρέχει, σε διάφορες μορφές (ροές δεδομένων, αρχεία ορισμού κ.λπ.), περιεχόμενο που θα συγχρονίζεται αυτόματα ή θα ενημερώνεται κατά καιρούς με τους διακομιστές ή τα συστήματα του DeskGate (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ). Αυτό το περιεχόμενο μπορεί να παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, από καιρό σε καιρό ή σύμφωνα με μια ισχύουσα και έγκυρη συμφωνία υποστήριξης. Τα Προϊόντα ενδέχεται επίσης να περιέχουν τεχνολογικά μέτρα προστασίας, για παράδειγμα κλειδί άδειας χρήσης ή κωδικό, που αποτρέπει την απεριόριστη αντιγραφή ή περιορισμό του χρόνου χρήσης ή της λειτουργικότητας σύμφωνα με τον τύπο άδειας που αγοράζετε (TPM). Συναινείτε ότι το Προϊόν θα επικοινωνήσει αυτόματα με την DeskGate για να λάβει Περιεχόμενο και, επιπλέον, εάν και όταν συμβεί κάποιο από τα ακόλουθα συμβάντα: (i) το Προϊόν εγκαταστάθηκε με επιτυχία από εσάς. (ii) αποτυγχάνετε να εγκαταστήσετε με επιτυχία το Προϊόν. (iii) το Προϊόν έχει διαμορφωθεί με επιτυχία· (iv) υπάρχουν αλλαγές στο κλειδί άδειας χρήσης ή στο TPM του Προϊόντος. και/ή (v) το Προϊόν έχει απεγκατασταθεί. Η DeskGate έχει γραφεία σε όλο τον κόσμο και αναγνωρίζετε και συναινείτε ότι τυχόν δεδομένα που συλλέγονται μπορούν να σταλούν σε οποιοδήποτε γραφείο ή θυγατρική της DeskGate για επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένων τοποθεσιών εκτός των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγκατάθεσή σας σε αυτήν την Ενότητα 7 περιορίζεται σε τυχόν δεδομένα που δεν είναι προσωπικά σας δεδομένα. Για οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή χρησιμοποιούνται με άλλο τρόπο σε σχέση με αυτήν την Ενότητα 7, ισχύει αναλόγως η Ενότητα 6.

8. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ. Εσείς, ως ιδιωτικός χρήστης, και η DeskGate μπορείτε να τερματίσετε την παρούσα Άδεια Χρήσης ανά πάσα στιγμή. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να τερματιστεί σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις. Σε περίπτωση τερματισμού, πρέπει να διακόψετε κάθε χρήση του Προϊόντος, να καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα (συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξαρτημάτων) του Προϊόντος ή, κατόπιν αιτήματος της DeskGate, να επιστρέψετε αυτά τα αντίγραφα στο DeskGate. Οι Ενότητες 2, 5, 10, 11, 12 και 13 της παρούσας Άδειας Χρήσης θα επιβιώσουν σε περίπτωση τερματισμού της παρούσας Άδειας.

9. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ. Συμφωνείτε ότι το Προϊόν δεν θα χρησιμοποιηθεί, δεν θα αποσταλεί, δεν θα μεταφερθεί ή θα εξαχθεί σε οποιαδήποτε χώρα ή σε οποιονδήποτε: (i) στην οποία η ΕΕ ή ο ΟΗΕ έχουν επιβάλει εμπάργκο σε αγαθά. (ii) όταν η εθνική νομοθεσία του σχετικού κράτους μέλους της ΕΕ έχει επιβάλει εμπάργκο σε αγαθά· (iii) περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε κοινή θέση που έχει θεσπιστεί σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλονται από την ΕΕ· (iv) στη λίστα του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ με Ειδικά Ορισμένους Υπηκόους ή στον Πίνακα Άρνησης Παραγγελιών του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ. ή (v) με οποιονδήποτε τρόπο που απαγορεύεται από την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας της ΕΕ, τον Νόμο των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Διοίκηση Εξαγωγών ή οποιονδήποτε άλλο νόμο ή κανονισμό για τις εξαγωγές. Με τη χρήση του Προϊόντος δηλώνετε ότι δεν βρίσκεστε, υπό τον έλεγχο, ή υπήκοος ή κάτοικος οποιασδήποτε τέτοιας χώρας ή σε οποιαδήποτε τέτοια λίστα και αναλαμβάνετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για αυτή τη χρήση.

10. ΕΓΓΥΗΣΗ. Η DeskGate εγγυάται στους εμπορικούς χρήστες της ότι το Προϊόν που παρέχεται θα είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα για περίοδο δύο ετών από την ημερομηνία παραλαβής του Προϊόντος. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση για ελαττώματα σε ιδιώτες χρήστες, εκτός εάν το ελάττωμα αυτό αποκρύφθηκε με κακόβουλο τρόπο. Τυχόν συμπληρώματα ή ενημερώσεις στο Προϊόν, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιωνδήποτε (εάν υπάρχουν) service pack, επιδιορθώσεων ή επιδιορθώσεων που παρέχονται σε εσάς δεν καλύπτονται από καμία εγγύηση. παρέχονται μάλλον «ΩΣ ΕΧΟΥΝ». Αυτή η εγγύηση είναι προσωπική για εσάς και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί. ΛΥΣΗ: Εάν προκύψει ελάττωμα μέσων προϊόντος και έχετε έγκυρη αξίωση, η DeskGate θα διορθώσει το ελάττωμα με ένα από τα ακόλουθα μέτρα: (1) διορθώσει το ελάττωμα χωρίς κόστος για εσάς, χρησιμοποιώντας νέα ή ανακαινισμένα εξαρτήματα που ισοδυναμούν με νέα απόδοση και αξιοπιστία ή (2) ανταλλάξτε τα μέσα του προϊόντος με μέσα προϊόντος που είναι καινούργια ή ανακαινισμένα, τα οποία είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με τη λειτουργικότητα του αρχικού μέσου προϊόντος ή (3) επιστροφή χρημάτων για την τιμή αγοράς του αρχικού μέσου προϊόντος που υπόκειται στην παροχή σας έγκυρης απόδειξης αγοράς. Οι παραπάνω κανονισμοί, φυσικά, δεν επηρεάζουν άλλα δικαιώματα που μπορεί να έχετε από το νόμο. Η διόρθωση είναι δωρεάν για εσάς. Οι αξιώσεις εγγύησης αποκλείονται εάν η αποτυχία του Προϊόντος προήλθε από ατύχημα, κατάχρηση, εσφαλμένη εφαρμογή, μη φυσιολογική χρήση, ιό ή χρήση μετά τη διάθεση της αναβάθμισης.

ΕΚΤΟΣ ΟΣΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΩΣ ΕΧΕΙ. Η DESKGATE ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ή ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ανταποκρίνονται στις ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Ή ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΤΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ. Η DESKGATE ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΙΤΩΝ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, Η DESKGATE ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΟΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΓΟΡΩΝ Ή ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΤΡΙΤΩΝ.

11. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, η DeskGate είναι υπεύθυνη σε περίπτωση παράβασης συμβατικών και εξωσυμβατικών υποχρεώσεων όπως προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Η DeskGate θα είναι υπεύθυνη για ζημιές - για οποιοδήποτε νομικό λόγο - μόνο σε περίπτωση δόλου ή βαριάς αμέλειας. Επιπλέον, η DeskGate θα είναι υπεύθυνη για ζημίες σε εμπορικούς χρήστες και σε περίπτωση απλής αμέλειας που έχει ως αποτέλεσμα τραυματισμό στη ζωή, το σώμα ή την υγεία ή την παράβαση βασικής συμβατικής υποχρέωσης. Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, η ευθύνη περιορίζεται στην αντικατάσταση της προβλέψιμης, τυπικής ζημίας. Οι παραπάνω περιορισμοί ευθύνης δεν ισχύουν εάν η DeskGate έχει αποκρύψει κακόβουλα ένα ελάττωμα ή έχει αναλάβει την ευθύνη για την κατάσταση των αγαθών. Το ίδιο ισχύει και για τις αξιώσεις σας βάσει του νόμου περί ευθύνης προϊόντων. Μπορείτε να καταγγείλετε ή να ακυρώσετε αυτήν την Άδεια Χρήσης λόγω παραβίασης υποχρέωσης που δεν αποτελεί ελάττωμα, μόνο εάν η DeskGate είναι υπεύθυνη για αυτή την παράβαση υποχρέωσης. Οποιοδήποτε άλλο συνηθισμένο δικαίωμα καταγγελίας πέραν αυτού θα αποκλείεται για εσάς.

12. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να διατηρήσετε την DeskGate, τη μητρική, συνεργάτη ή θυγατρικές της οργανώσεις, στελέχη, αντιπροσώπους και υπαλλήλους της, αβλαβείς από οποιαδήποτε αξίωση, απώλεια, απαίτηση ή ζημιά, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που επικαλείται οποιονδήποτε τρίτο λόγω ή προκύψει από την παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης αυτής της Άδειας Χρήσης, τις αμελείς ή παράνομες πράξεις σας ή/και την παραβίαση οποιασδήποτε ισχύουσας νομοθεσίας.

13. ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. Αυτή η EULA (όπως μπορεί να τροποποιείται κατά καιρούς) είναι η πλήρης συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την DeskGate σχετικά με το Προϊόν και τις Υπηρεσίες Υποστήριξης (αν υπάρχουν) και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες προφορικές ή γραπτές ανακοινώσεις, προτάσεις και παραστάσεις σχετικά με το προϊόν ή τις υπηρεσίες υποστήριξης.

14. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟ. Αυτή η EULA θα διέπεται από τους νόμους της Τουρκίας. DeskGate και συναινείτε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που βρίσκονται στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, Τουρκία.

15. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η.Π.Α. Εάν λαμβάνετε λογισμικό για λογαριασμό οποιουδήποτε τμήματος της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, το λογισμικό και οποιαδήποτε τεκμηρίωση θα θεωρούνται εμπορική τεκμηρίωση λογισμικού και εμπορικού λογισμικού υπολογιστή, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις Ενότητες DFAR 227.7202 και FAR 12.212 και 52.227-19, όπως ισχύει. Οποιαδήποτε χρήση, τροποποίηση, αναπαραγωγή, κυκλοφορία, απόδοση, εμφάνιση ή αποκάλυψη του λογισμικού θα διέπεται αποκλειστικά από τους όρους της παρούσας Άδειας Χρήσης, εκτός από το βαθμό που επιτρέπεται ρητά από τους όρους της παρούσας Άδειας.

16. ΔΙΑΦΟΡΑ. (i) Σε περίπτωση που αυτή η EULA κριθεί παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή, εν μέρει (ή μέρος οποιασδήποτε διάταξης), εσείς και η DeskGate θα συμφωνήσετε σε μια διάταξη που αντικατοπτρίζει καλύτερα την αντίστοιχη ρήτρα και η οποία είναι νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή. (ii) τίποτε στην παρούσα Άδεια Χρήσης, ρητή ή σιωπηρή, δεν αποσκοπεί ή θα εκχωρήσει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα οποιοδήποτε νομικό ή δίκαιο δικαίωμα, όφελος ή ένδικο μέσο οποιασδήποτε φύσης· (iii) μπορείτε να εκχωρήσετε, να δεσμεύσετε ή να μεταβιβάσετε με άλλο τρόπο την παρούσα συμφωνία ή οποιαδήποτε δικαιώματα ή υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν σε τρίτο μέρος μόνο με προηγούμενη γραπτή έγκριση της DeskGate. και (iv) οι επικεφαλίδες των παραγράφων είναι για λόγους ευκολίας και δεν θα έχουν καμία επίδραση ή ερμηνεία.

17. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. Όλες οι ειδοποιήσεις πρέπει να γίνονται γραπτώς και αρκεί ένα email. Όλες οι ειδοποιήσεις πρέπει να απευθύνονται σε:

USA Richard's Ave. 3rd FL Norwalk, CT 06854 - Τηλέφωνο: 0850 302 6607 Πνευματικά δικαιώματα © 2005 USA DeskGate GmbH. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.


Λήψη PDF