ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ

Πληροφορίες απορρήτου

Ποια είναι η πολιτική απορρήτου;

Σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο το DeskGate συλλέγει, χρησιμοποιεί και αποθηκεύει διάφορες πληροφορίες που συλλέγει στους χρήστες του

Μυστικότητα

Το DeskGate δίνει μεγάλη σημασία στην ασφάλεια και την ακεραιότητα των πληροφοριών που παρέχουν οι διακομιστές μας. Οι χρήστες του DeskGate είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχουν. Αυτός ο ιστότοπος δεν απευθύνεται σε άτομα και μεμονωμένους χρήστες ηλικίας κάτω των 18 ετών.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε

Οι χρήστες του DeskGate μπορούν να συλλέγουν μεμονωμένα διάφορες αναγνωρίσιμες πληροφορίες από τους χρήστες του. Όλες οι ηλεκτρονικές φόρμες που χρησιμοποιούνται για τη λήψη παραγγελιών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και όλες οι άλλες φόρμες και εφαρμογές που ζητούν από τον χρήστη να εισαγάγει πληροφορίες στον ιστότοπο που σχετίζονται με αυτόν τον ορισμό. Ενδέχεται να συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με το πώς μας. Οι χρήστες του DeskGate χρησιμοποιούν τον Ιστότοπό μας, για παράδειγμα, ποιες περιοχές του ιστότοπού μας ενδιαφέρουν περισσότερο τους χρήστες μας και ποιες υπηρεσίες προσελκύουν τη μεγαλύτερη προσοχή. Ταυτόχρονα, τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες μας χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Ένα cookie είναι δεδομένα που τοποθετούνται στους Χρήστες

Τι κάνουμε με αυτό;

Το DeskGate χρησιμοποιεί πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της τοποθεσίας Web για να λάβει πληροφορίες σχετικά με τους συνεργάτες και υπηρεσίες λύσεων της DeskGate και άλλων εταιρειών και να ενημερώσει τους χρήστες σχετικά με τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες. Επιπλέον, αυτές οι πληροφορίες που συλλέγονται από τον ιστότοπο του DeskGate μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αύξηση της παραγωγικότητας του ιστότοπου και την ενίσχυση των ρυθμίσεων που σχετίζονται με τον χρήστη για κάλυψη αναζήτησης, μάρκετινγκ, διαφήμισης και πωλήσεων.

Αποκάλυψη και κοινή χρήση πληροφοριών

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τους χρήστες του DeskGate μπορούν να κοινοποιηθούν σε άλλους συνεργάτες λύσεων ασφαλείας που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς. Μπορεί επίσης να αποκαλύψει ανώνυμες πληροφορίες που συλλέγονται από τους χρήστες μας σε επενδυτές και πιθανούς συνεργάτες. Τέλος, οι πληροφορίες που συλλέγονται από τους χρήστες του DeskGate ενδέχεται να μεταφερθούν σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στη δομή της εταιρείας, όπως πώληση και εξαγορά.

Προστασία της ακεραιότητας των πληροφοριών

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τους χρήστες του DeskGate μπορούν να κοινοποιηθούν σε άλλους συνεργάτες λύσεων ασφαλείας που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς. Μπορεί επίσης να αποκαλύψει ανώνυμες πληροφορίες που συλλέγονται από τους χρήστες μας σε επενδυτές και πιθανούς συνεργάτες. Τέλος, οι πληροφορίες που συλλέγονται από τους χρήστες του DeskGate ενδέχεται να μεταφερθούν σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στη δομή της εταιρείας, όπως πώληση και εξαγορά.

Ερωτήσεις

Μπορείτε να προωθήσετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχετε σχετικά με την πολιτική απορρήτου μας στη σελίδα επικοινωνίας του DeskGate. Η DeskGate διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την Πολιτική Απορρήτου από καιρό σε καιρό.