Η ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΜΑΣ ISO 27001

Η Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών μας ISO 27001

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS)

Στο πλαίσιο της ίδρυσής του:

Η πολιτική μας ISMS για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών είναι η καθιέρωση για τις εταιρείες, τους πελάτες και τους προμηθευτές μας, προκειμένου να ακολουθούνται οι αρχές του απορρήτου, της ακεραιότητας και της προσβασιμότητας των πληροφοριών ορίζοντας την ιδιοκτησία πληροφοριών στην εταιρεία μας, ορίζοντας κινδύνους και καθιερώνοντας μεθοδολογίες διαχείρισης κινδύνου για η εταιρεία, οι πελάτες και οι προμηθευτές μας να λαμβάνουν μέτρα ελέγχου έναντι των κινδύνων.

Για να προστατεύσουμε το απόρρητο των πελατών μας, να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τα πρότυπα και τη νομοθεσία, να παρέχουμε και να διατηρούμε τη συνέχεια του απαραίτητου υλικού, λογισμικού, εκπαίδευσης και άλλων ελέγχων για τη μείωση των κινδύνων απορρήτου των πληροφοριών,

Παροχή ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και ενθάρρυνσης για τη διασφάλιση της συμμετοχής και αποδοχής του ISMS για όλο το προσωπικό και τους επιχειρηματικούς εταίρους μας σύμφωνα με την απαίτηση μιας ολιστικής προσέγγισης για το απόρρητο των πληροφοριών. βελτιώνει συνεχώς το σύστημα και το κάνει συμβατό.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01.02.2017