ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ

Σημαντικές προειδοποιήσεις

Το DeskGate χωρίζεται σε 2 κύριες κατηγορίες.

1) Το τμήμα οικιακών χρηστών και εταιρειών πληροφορικής που παρέχουν υπηρεσίες εξ αποστάσεως. α) Ο οικιακός χρήστης το χρησιμοποιεί για να αποκτήσει απομακρυσμένη υποστήριξη. β) Οι εταιρείες που παρέχουν υποστήριξη πληροφορικής χρησιμοποιούν το DeskGate Cloud, το οποίο είναι το τμήμα που λαμβάνει πληροφορίες ώστε να μην επιτρέπονται επιφανειακά προβλήματα ασφάλειας, όπως μέσω απομακρυσμένης υποστήριξης και αναφορών αποθέματος.

2) Το τμήμα DeskGate Enterprise απευθύνεται μόνο σε εταιρικά ιδρύματα, εταιρείες και εταιρείες. Αποκτούν το δικαίωμα να το χρησιμοποιούν μόνο για το προσωπικό τους. εάν πρόκειται να το εγκαταστήσουν για μη προσωπικό χρήστη, είναι δική τους ευθύνη. Σε περίπτωση που αυτό διαπιστωθεί, η άδεια τους θα ακυρωθεί χωρίς καμία επιστροφή χρημάτων. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ξεκάθαρα ότι το προσωπικό τους δεν μπορεί να χρησιμοποιεί προϊόντα της εταιρείας, όπως υπολογιστές, τηλέφωνα και οχήματα για προσωπική τους χρήση. Η εταιρεία και τα ιδρύματα πρέπει να το έχουν κοινοποιήσει στο προσωπικό τους σχετικά με τη σύμβαση αίτησης απασχόλησης. Διαβάστε τη συμφωνία αγοράς για πιο λεπτομερείς πληροφορίες.

Προϋποθέσεις επιστροφής χρημάτων

Το λογισμικό DeskGate έχει άδεια χρήσης ως δοκιμαστική επίδειξη και ο χρήστης που χρησιμοποιεί τη δοκιμαστική έκδοση και στη συνέχεια το αγοράζει έχει δείξει ότι είναι ικανοποιημένος με το προϊόν και πιστεύει ότι έχει καλύψει τις ανάγκες του.

Από την ίδια την έννοια και τη φύση του DeskGate και των προϊόντων λογισμικού του, έχει κριθεί μη επιστρέψιμη. Ο χρήστης έχει αποδεχθεί και εγκρίνει αυτό πριν από την πραγματοποίηση της αγοράς.